ADDITIUS / CONDIMENTS

Comercial Mut Llabrés

Additius i condiments alimentaris sense gluten i sense lactosa.

Substàncies que s’afegeixen als productes de consum o aliments per a la seva conservació adequada o per millorar-ne les característiques, sense variar la composició i les qualitats bàsiques dels aliments. Tots els additius amb què comptem són sense gluten i sense lactosa .