Política de privadesa

Data Última Actualització: 27/06/2020

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

COMERCIAL MUT LLABRÉS SL .

NIF: B57077513

Adreça: Carrer Jaume Sard, 11, 07140 Sencelles, Illes Balears

Telèfons: 971 872 095

Correu electrònic: comercial@mutllabres.es

FINALITAT PER A LA QUAL TRACTEM LES SEVES DADES

La finalitat principal per a la qual tractarem la vostra informació és proporcionar-vos els serveis sol·licitats, ja sigui a les nostres oficines com a través de les nostres pàgines web, i adequar-los a les vostres necessitats.

Amb finalitats de fidelització i per millorar els serveis que prestem podem realitzar diverses accions, com ara enquestes de satisfacció.

També la farem servir per a l’enviament d’ofertes i publicitat relativa als productes que comercialitzem, a través del compte de correu electrònic que ens faciliti, altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, o bé per mitjans de comunicació no electrònics, en qualsevol cas Vostè pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic indicant el desig de no rebre enviaments comercials a comercial@mutllabres.es.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Execució d’un contracte

Correspon a aquells serveis sol·licitats expressament per vostè, els serveis principals identificats són:

Interès legítim del Responsable.

L’interès legítim del responsable del tractament per a l’enviament de publicitat dels productes oferts per la nostra empresa, enquestes de satisfacció i fidelització. resideix en la realització d’activitats de màrqueting directe i prospecció comercial.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Mantindrem les vostres dades personals en la mesura que les necessitem per tal d’utilitzar-la per a la finalitat per a la qual va ser obtinguda i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. La conservarem mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial, o no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.

Les dades personals proporcionades per als enviaments de publicitat es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió.

Si exerceix algun dels seus drets mantindrem la informació degudament bloquejada, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les vostres dades personals només es transmetran o traspassaran a tercers quan això sigui necessari o hagi prestat el seu consentiment:

  • a efectes de la tramitació contractual o de la facturació:

En el marc de la tramitació de la comanda a l’operador de telecomunicacions que rep les dades necessàries per a la tramitació de la comanda, el subministrament i la facturació. Les dades així transmeses només poden ser utilitzades pels nostres proveïdors de serveis a efectes de complir la seva comesa, una utilització diferent de les informacions no està permesa.

  • parts que ens presten serveis.

Empreses de tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació), serveis financers i d’auditoria, etc., a les quals només se’ls proporciona accés a la informació personal necessària per prestar el servei que els hem encomanat. De la mateixa manera se’ls exigeix ​​que mantinguin la confidencialitat de la seva informació personal i no la poden utilitzar de cap altra manera que per a la prestació del servei que els hem encomanat.

Així mateix, la vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les vostres dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No realitzem transferències internacionals

ÚS DE COOKIES

Aquest web no utilitza galetes.

DRETS

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades ia no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment prestat, mitjançant les adreces postal i electrònica indicades a l’apartat Responsable.

Així mateix, disposa del dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades .

En l’exercici dels vostres drets s’ha d’identificar, incorporant còpia de DNI o d’un document oficial vàlid que us identifiqui, i especificar clarament el dret que exerceix.

Si ho desitgeu disposem de formularis que podeu sol·licitar mitjançant a l’adreça de correu electrònic del Responsable indicada a l’inici del present document.

Podeu consultar més informació sobre els vostres drets a www.agpd.es .

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

Totes les dades sol·licitades als formularis hauran d’emplenar-se i en el cas que l’usuari no les facilités, Mut Llabrés SL podrà a la seva sola discreció denegar el corresponent servei o producte. S’aconsella emplenar les dades no obligatòries per tal que puguem ajustar els nostres serveis a les vostres necessitats.

En cas que ens proporcioneu dades de terceres persones, vostè es responsabilitza d’haver obtingut el seu consentiment, que les dades siguin correctes i veraces i d’informar-lo sobre els extrems recollits en aquest document.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant COMERCIAL MUT LLABRÉS SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

S’entendrà que vostè accepta les condicions establertes en prémer el botó corresponent que es troba als formularis de recollida de dades o amb la signatura dels formularis esmentats, segons el mitjà de captació.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d’acord amb el que estableix la legislació vigent i la resta de legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers . El Responsable del Tractament i els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

MODIFICACIONS D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Revisarem i actualitzarem la informació de privadesa quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d’informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, i en este cas ho reflectirem en la data de la darrera actualització del document.

Us recomanem revisar periòdicament aquesta Política de Privadesa.